Direktori

direktor

NEBOJŠA TANASKOVIĆ

GENERALNI DIREKTOR

Nebojša Tanasković je jedan od osnivača “Gramont Inženjeringa”, elektro-inženjer preduzimačkog duha koji već sa 25 godina osniva svoje prvo privatno preduzeće, koje se bavilo elektroinstalaterskim radovima. 1991. godine zajedno sa svojom suprugom osniva “Gramont Inženjering”.

e-mail: nebojsa.tanaskovic@gramontinzenjering.rs

fin direktorRADICA TANASKOVIĆ

FINANSIJSKI DIREKTOR

Radica Tanasković je jedan od osnivača “Gramont Inženjeringa”, hemijski tehničar širokog spektra interesovanja, vodi svoje preduzeće za trgovinu na malo do 1991. godine kada sa svojim suprugom osniva “Gramont Inženjering”.

e-mail: radica.tanaskovic@gramontinzenjering.rs

teh dirMILOMIR STOJANOVIĆ

TEHNIČKI DIREKTOR

Milomir Stojanović dipl.ing.gradjevine priključuje se pobedničkom timu 1995. godine. Vrednim i marljivim radom napreduje do pozicije tehničkog direktora.

e-mail: milomir.stojanovic@gramontinzenjering.rs