Istraživački projekti

LISTA ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA 

„RAZVOJ SISTEMA SEPARATNOG SAKUPLJANJA, TRANSPORTA, PRETOVARA I KOMPAKTIRANJA KOMUNALNOG OTPADA“ 

ev.br. TR 6320B

Učesnici:

Ministarstvo Nauke i Žaštite Životne Sredine

„LOLA Institut“ naučno-istraživačka organizacija u sastavu LOLA SIS A.D. Beograd

ILR sistem A.D. Beograd

Fakultet Zaštite na Radu, Univerziteta u Nišu

Gramont inženjering D.O.O. Niš

„VIRTUELNE WEB LABORATORIJE ZA PERMANENTNO INŽENJERSKO OBRAZOVANJE“

ev.br. 0180

Učesnici:

Elektronski fakultet, Univerziteta u Nišu

Gramont inženjering D.O.O. Nis

„INTELIGENTNI SISTEMI ZA PRAĆENJE DINAMIKE TERMIČKOG PONAŠANJA JAVNIH OBJEKATA“

ev.br. NP EE813-170A

Učesnici:

Ministarstvo Nauke i Zaštite Životne Sredine

Istraživačko razvojna jedinica „Centar PPT“  u sastavu industrije hidraulike I pneumatike „Prva Petrolejka“ holding com d.d.

Mašinski fakultet, Univerziteta u Nišu

Fakultet Zaštite na Radu, Univerziteta u Nišu

Gramont inženjering D.O.O. Niš

„PROIZVODNJA KAMINSKIH BRIKETA“

ev.br. I. EE601-1016V

Učesnici:

Ministarstvo Nauke i Zaštite Životne Sredine

Mašinski fakultet, Univerziteta u Nišu

Fakultet Zastite na Radu, Univerziteta u Nišu

Gramont inženjering D.O.O. Niš

„ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ HIBRIDNOG, PASIVNOG I AKTIVNOG SISTEMA KORIŠĆENJA SUNČEVE ENERGIJE ZA OSVETLJENJE STAMBENOG ILI POSLOVNOG OBJEKTA NISKOGRADNJE ILI VISOKOGRADNJE“ 

ev.br. 273027

Učesnici:

Ministarstvo za Nauku I Tehnološki Razvoj

Elektornski fakultet, Univerziteta u Nišu

Gramont inženjering D.O.O. Niš

„KARAKTERIZACIJA SVETLOSNIH IZVORA I OSTVARLJIVI EFEKTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI PRI NJIHOVOJ PRIMENI U OSVETLJENJU DOMAĆINSTVA“

ev.br. NPEE253008

Učesnici:

Ministarstvo Nauke i Zaštite Životne Sredine

Elektornski fakultet, Univerziteta u Nišu

Gramont inženjering D.O.O. Niš

„***********************************************“ 

ev.br. IT.1.05.0068.V

Učesnici:

Ministarstvo Nauku I Tehnološki Razvoj

Elektornski fakultet, Univerziteta u Nišu

Gramont inženjering D.O.O. Niš

„TRETMAN VODA I OTPADA“ 

Učesnici:

Masinski fakultet, Univerziteta u Nišu

Gramont inženjering D.O.O. Niš

Višegodisnja saradnja pri obavljanju stručne prakse sa:

Gradjevinsko Arhitektonskim fakultetom, Univerziteta u Nišu,

Mašinski fakultet, Univerziteta u Nišu

Elektornski fakultet, Univerziteta u Nišu

Fakultet Zaštite na Radu, Univerziteta u Nišu