Obrazovne ustanove

Naziv Godina
Izgradnja nove škole u Gornjem Stupnju 2002.
Izgradnja nove škole u Leskovici 2002.
Rekonstrukcija Osnovne škole i izgradnja sportske sale u Stopanji 2003.
Adaptacija sanitarnih čvorova O.Š. «Drinka Pavlović» u Kuršumliji 2004.
Dogradnja sprata i potkrovlja Umetničke škole u Nišu 2003-2005.
Krovopokrivački radovi O.Š. “Sveti Sava” Niš 2004.
Rekonstrukcija sale za borilačke sportove u Nišu 2004.
Rekonstrukcija SMŠ “Dr Milenko Hadžić” Niš 2005.
Rekonstrukcija O.Š. “Desanka Maksimović” Čokot, Krušce i Lalinac 2005.
Rekonstrukcija mokrih čvorova O.Š.”Kole Rašić” Niš 2005.
Sanacija Administrativno-birotehničke škole u Nišu 2005.
Sanacija mokrih čvorova, vodovoda i kanalizacije O.Š. «Stefan Nemanja» 2005.
Nadstrešnica i gromobranska instalacija O.Š. “J.J. Zmaj” Malča 2005.
Srednja mašinska Niš 2005.
Škola 14.oktobar 2005.
ETŠ “Mija Stanimirović” Niš elektroinstalacija 2005-2006.
SŠ «Filip Klajić» elektroinstalacije 2006.
Prehrambeno-hemijska škola elektroinstalacije 2006.
Popravka fasade na OŠ “IX srpska brigada” u Boljevcu 2005.
Umetnička škola Niš 2005, 2006.
Filozofski fakultet Niš 2006-2008, 2010.
Gimnazija “Bora Stanković” Niš 2005, 2007.
OŠ “Desanka Maksimović” Čokot 2009.
OŠ “Kralj Petar I” Pasi Poljana 2009.
OŠ “Učitelj Tasa” Niš 2009.
OŠ “Stefan Nemanja” 2009.
OŠ” Vožd Karađorđe” 2009.
OŠ “Ćele kula“ 2009.
Parterno uređenje vrtić u Duvaništu 2009.
OŠ Vožd Karađorđe 2009.
Vrtić Maslačak 2009.
Vrtić Duvanište III faza 2009.
Narodna bibloteka “S.Sremac” 2009.
OŠ “Desanka Maksimović” Čokot 2009.
OŠ” Sveti Sava” 2009.
Prehrambeno hemijska škola 2009.
OŠ “Stefan Nemanja” 2009.
Filozofski fakultet Niš-ograda 2010.
OŠ “Ivo Andrić “ Čamurlija 2009.
Muzička škola u Nišu 2009.
OŠ “Vojislav Ilić Mlađi” Hum 2010.
Gimnazija “Bora Stanković” 2009.
Dečija ustanova-obdanište u naselju B.Bjegović 2012.
Dečija ustanova- obdanište „Maslačak“ u Nišu 2012.
OŠ „UčiteljTasa“ – dogradnja fisk.sale 2012-2013.
Fiskulturna sala OŠ „Kralj Petar I“ Niš 2012.
SŠ „ Branislav Nušić“ Sokobanja 2012.
Dečija Ustanova-obdanište „Pahuljica“ Niš 2012.
Balon sala u naselju 9.maj, Niš 2013.
Balon sala u naselju Nikola Tesla , Niš 2013.