Bioskop Vilin grad

Bioskop „Vilin Grad“

Investitor:

Direkcija za izgradnju grada Niša

Bioskop „Vilin Grad“ je objekat kome je bila potrebna potpuna rekonstrukcija da bi zadovoljio današnje potrebe kako kinematografije tako i zahteve protivpožarne zaštite. Jedan od izazova sa kojima smo se susreli jeste da se postojeća jedna  projekciona sala podeli u dve nezavisne i funkcionalne celine u kojima se mogu istovremeno i neometano vršiti projekcije. Pritom trebalo je izvesti projekat protivpožarne zaštite koji objekat do tada nije imao uvođenjem sprinkler sistema, kao i uvođenjem instalacija za ventilaciju i klimatizaciju sala. Radovi na enterijeru obuhvatali su ulazni hol, novonastale sale i izlazni hol. Rekonstruisana je i ulazna fasada bioskopa koja je sada od perforiranog alumunijuma sa metalnom podkonstrukcijom.