Manastir Sv. Stefan u Lipovcu

Manastir „Sv.Stefan“ u Lipovcu

Investitor:

Manastir „Sv.Stefan“ u Lipovcu

 Manastir Sv. Stefan u Lipovcu rađen je u više etapa. U dogovoru, sa strešinom manastira i projektantom Zavoda za zaštitu spomenika, došli smo do najadekvatnijih rešenja u pogledu rekonstrukcije postojećih objekata kao i izgradnje novih. Trebalo je izgraditi nove objekte tako da arhitektura i materijali odgovaraju postojećim. Prvo su izvedeni radovi na izgradnji novog dela konaka i vazdušne ventilacije temelja same crkve, kao i izgradnja novih mostova za prilaz manastiru. Kasnije je usledila rekonstrukcija ambara, sanacija groblja i drugi radovi koji su doprineli očuvanju manastirskog kompleksa.