Obdanište u kompleksu „Philip Morris Operations a.d. Niš“

Obdanište u kompleksu „Philip Morris Operations a.d. Niš“

Investitor:

„Philip Morris Operations a.d. Niš“

Obdanište u okviru kompleksa fabrike duvana u Nišu, zahtevalo je potpunu ronoviranje enterijera i dosta popravki na fasadi i krovu. U adekvatnom roku, radovi su završeni a porstor optimizovan za boravak dece.