Osnovna škola „9. srpska brigada“ u Boljevcu

Osnovna škola „9. srpska brigada“ u Boljevcu

Ivestitor:

Osnovna škola „9. srpska brigada“

Na zgradi osnovne škole u Boljevcu radili smo novu fasadu imajući u vidu da je stara bila izuzetno dotrajala i nije ispunjavala termičke zahteve. Nova fasada je urađena profesionalno i u predviđenom roku. U priloženoj foto-dokumentaciji može se videti stanje fasade pre, ali i posle izvedenih radova.