Parterno uređenje oko hrama Sv. Cara Konstantina i Carice Jelene

Parterno uređenje oko hrama Sv. Cara Konstantina i Carice Jelene

Investitor:

Direkcija za izgradnju grada Niša

Plato oko hrama Sv. Cara Konstantina i Carice Jelene urađen je od betonskih ploča dimenzija 30/30/6  cm u crvenoj boji na odgovarajućim slojevima prethodno definisanim u projektnoj dokumentaciji.