Reciklažni centar Niš

Reciklažni centar

Investitor:

JKP Medijana

Objekat stare industrijske hale rekonstruisn je u potpunoti tako da zadovojava potrebe savremenog postrojenja za reciklažu. Urađena je nova čelična konstrukcija, rekonstruisan krov i instalirana oprema kao i podkonstrukcija i instalacije neophodne za njen rad.