Poslovni objekti

Naziv Godina
Zamena elektroinstalacione mreže u zgradi Opštine Boljevac. 2006.
Adaptacija  Portirnice 1a DIN Fabrike duvana Niš 2005.
Ingrad Niš-Poslovni objekat 2009.
Autopromet Niš 2009,2010.
Komercijalna banka 2010.
Poslovni prostor „Enmon“ u Leskovcu U toku