Preporuke

Gramont Inženjering ima tradiciju dugu dvadeset i tri godine. Za to vreme uspešno smo saradjivali sa mnogim humanitarnim organizacijama, inostranim i domaćim kompanijama kao i sa javnim institucijama od kojih smo zasluženo dobili preporuke za dobro izvršenje posla

  • SDR-Švajcarska humanitarna organizacija

  • IMG – Evropska Komisija koju predstavlja Evropska Agencija za Rekonstrukciju u Beogradu

  • HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. humanitarna nevladina organizacija

  • Mercy Corps-Humanitarna nevladina organizacija

  • Gradska uprava grada Niša

  • Philip Morris Operations a.d. Niš

  • JP Direkcija za izgradnju grada

  • Klinički Centar Niš

  • Ministarstvo omladine i sporta RS

  • Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS