Ugostiteljski objekti

Naziv Godina
Rekonstrukcija restorana za praktičnu nastavu «Jadran» Niš 2005.
Adaptacija i renoviranje depadansa na Rtnju- CHF investitor 2005.