Zdravstvene ustanove

Naziv Godina
Izgradnja krova i rekonstrukcija Centra za majku i dete sa stomatološkim   dispanzerom u Kruševcu 2003-2004.
Rekonstrukcija objekta “DIC” S.C. “Čair” Niš 2003-2004.
Adaptacija-saniranje bivše zgrade knjigovodstva Kliničkog centra. 2004-2005.
Klinički Centar Niš 2006,2007,2008.
Apoteke Niš 2007, 2008.
Spec. bonica Toponica 2009-2010.
Klinički centar- očna klinika 2010.
Spec.bolnica Toponica 2011.
Zdravstvena stanica u naselju B.Bjegović 2012.
Dom zdravlja Niška Banja-I faza 2012.
Dom zdravlja Niška Banja-II faza 2012.
Dom zdravlja Niška Banja-III faza U toku
Klinika „Maja“ –  elektro radovi, instalacija ViK, fasadna stolarija U toku
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš 2013.
Medicinsko sportski dijagnostički institut u Nišu 2014.